Blog

sağlıkta kalite süreçlerini anlatan araç gereçlerin görselleri

Sağlıkta Kalite Nedir? 

Sağlıkta kalite, kullanılan her üründe, alınan her hizmette kişide oluşan algıdır. Kişilerin aynı ürün/hizmete karşı kalite bakış açıları değişebilmektedir.  Ölçülemeyen