Çalışma Hayatında Endüstri ve Örgütsel Psikoloji

Endüstri ve Örgütsel Psikoloji etkilerini gösteren iş hayatından görseller kolajı

İçindekiler

Endüstri ve Örgütsel Psikoloji Nedir?

Endüstri ve örgütsel psikoloji alanı, işyerinde çalışan bireylerin davranışlarını inceleyen, iş performanslarını artırmaya ve geliştirmeye yönelik değerlendirme, performans gelişimi için ölçülebilen, geliştirilebilen ve verimli bir şekilde yönetilebilen pozitif özelliklerin ve psikolojik kapasitelerinin incelenmesini içeren uygulamalı bir disiplindir. Son yıllarda kurumsal şirketlerin gelişiminde rol oynayan endüstriyel psikologlar, psikoloji bölümünden mezun olan ve endüstri ve örgütsel psikoloji alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Endüstriyel psikologlar, örgüt (kurumsal şirket) ile birey arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek ve iş yaşamındaki beşeri ve örgütsel sorunların belirlenmesi, önlenmesi ve çözümlenmesinde yararlı olacak bilgi, beceri ve yeteneklere sahip uzmanlardır.

Endüstriyel Psikologların İşyerindeki Önemi

Kurumsal şirketlerde rekabetin olmasıyla birlikte; iş ortamında etik dışı davranışlar, stres, çatışma, verimsiz liderler, görevi kötüye kullanma ve benzeri olaylar bireyin psikolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, kurumsal şirketlerde endüstriyel psikologların önemi gün geçtikçe artmaktadır. Endüstriyel psikologlar, çalışanların kişisel performansını geliştirmeye yönelik çalışmalar uygulayarak, örgütsel gelişmeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Pozitif örgütsel davranışlar; öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık özelliklerini içermektedir. Öz-yeterlilik, zorlayıcı görevleri yerine getirebileceğine dair kendine güven duymaktır. Umut, başarmak için amaçlara giden yolda sabır etmek ve gerekirse seçenekleri tekrar gözden geçirebilme becerisidir. İyimserlik, şu anda ve gelecekte başarılı olabileceğine dair olumlu düşüncelere sahip olmaktır. Dayanıklılık ise sorunlar ve güçlükler karşısında dayanıklı olabilmek ve kendini toparlayabilmek olarak tanımlanmaktadır.

Söz edilen pozitif örgütsel davranışlar, performansla ilişkilidir. Çalışan bireylerin psikolojik sağlamlığı, grup içi etkileşimi dolayısıyla kurumla ilişkisini etkilemektedir. İş yerindeki devamlılığı geliştirmek için psikologların belli aralıklarla motivasyonel görüşme gerçekleştirmesi önerilmektedir.

Motivasyon dış faktörlerden etkilenen içsel bir durum olup, değişmeye hazır ya da istekli olmaktır. Duruma ve zamana göre değişkenlik göstermektedir. Motivasyonel görüşme ise, kişilerin sorunlarını anlamalarını ve değişim amacıyla eyleme geçmelerini, değişime inanmalarını sağlamak için yapılan görüşmelerdir. Bu nedenle, endüstriyel psikologların kurumsal şirketlerde istihdam oranının artması öngörülmektedir.

efvaca psikoloji

Paylaş:

Picture of Nur Zaloğlu

Nur Zaloğlu

Klinik Psikolog

İlginizi Çekebilir