Çalışma Hayatında Mobbing

Mobbing, çalışma ortamında uygulanan psikolojik ve/veya fiziksel şiddeti ifade etmektedir.
mobbing için eğitim veren bir şirketin görseli

İçindekiler

Son yıllarda gittikçe artan ve batılı ülkelerde hem hukuki hem de bilimsel çalışmalarda üzerinde durulan mobing kültüründen korunma yolları birçok kişi için önemli bir sosyal meseledir. Genellikle kıdemli çalışanların, kendi çalışma arkadaşlarına yaşattıkları izolasyon, aşağılama, alay etme, gülünç duruma düşürme ve çalışma arkadaşlarının verilerini kopyalama gibi davranışlar mobing örneklerindendir. Bu durumlara maruz kalan bireylerde, sağlık sorunları, grup içi ilişkilerde çatışma, üretkenlik kaybı, yoğun stres, maddeyi kötüye kullanma ve depresyon görülme sıklığı artmaktadır. Mobbing, çalışma ortamında uygulanan psikolojik ve/veya fiziksel şiddeti ifade etmektedir. Yalnızca birey ya da bireyler üzerinde olumsuz etkisi olan bir eylem değildir, aynı zamanda olayın gerçekleştiği tüm organizasyonun işleyişine de etkilemektedir. Bu sebeple, çalışanlardan “işyeri değerlendirme” hakkında düzenli geribildirim alma hem çalışan hem de işverenler için katkı sağlamaktadır.

Çalışma Hayatında Mobbing’den Korunma Yolları

Kurumsal şirketlerde mobingle mücadele için yetkin insan kaynakları uzmanları ve endüstriyel psikologların varlığı önemli etkendir. IK uzmanları işe alım sürecinde ve sonrasında gerekli değerlendirmeyi sağlayarak, endüstriyel psikologlar ise belli aralıklarla mobbing ve benzeri davranışlar hakkında eğitim/seminerler düzenleyerek kurumsal şirket çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Mobbing kültürünü engelleme sistematik olmalıdır. Kurumsal şirketlerin mobbing karşıtı prosedürleri uygulamaya koyması ve ivedilikle işleme alması, kıdemli çalışanların üstünlük kurmasını engellemektedir. Bu sayede çalışanların performans kaygısında azalma ve kendilerini ifade etme becerisinde gelişme öngörülmektedir. Diğer taraftan, bu sürecin erken aşamalarında bu durumun zorbalık mı yoksa çatışma mı olduğu karıştırılır.

Kıdemli çalışanın süregelen davranışları nazik şekilde söylemesi, çalışanların durumu anlamlandırmasında zorluk yaşatmaktadır. Sessizlik mağdur için en kötüsü, uygulayan içinse daha fazla mağdur sayısı demektir. Mobbing davranışlarını bilirseniz, durdurulma olasılığı artmaktadır. İş arkadaşları arasındaki bağlılık mobbing etkisini azaltmaktadır.

Başkalarının haklarına saygı göstererek kendi haklarınızı savunma fırsatına sahip olursunuz. Psikolojik ve fiziksel şiddet olarak görülen mobbing ile mücadele de hukuki açıdan savunma hakkı bulunmaktadır. Pratikte kurum içi desteklenme olmayan şirketlerde hukuki süreç fayda sağlamaktadır. Bu durumun ispatı için somut deliller gerekmektedir. Örneğin; tanık beyanları, sağlık raporları ve kamera kayıtları ile değerlendirme yapılmalıdır. Son olarak, yetkin uzmanlar ve sağlıklı grup içi ilişkiler kurulması ile bu süreç engellenebilir bir olgudur.

 

efvaca psikoloji

Paylaş:

Picture of Nur Zaloğlu

Nur Zaloğlu

Klinik Psikolog

İlginizi Çekebilir